Šetří počítače čas, když veškerý ušetřený čas strávíte u nich?

vytvořil: Atronoss počet komentářů: 0

Vypnutí vynucení silných hesel (strong passwords) v Office 365 přes PowerShell

Pokud potřebujete vypnout vynucení silných hesel v Office 365 pro všechny uživatele, lze k tomu využít následující PowerShell příkaz:

Get-MsolUser | Set-MsolUser -StrongPasswordRequired $false

Pro vypnutí pouze pro vybrané uživatele:

Set-MsolUser -UserPrincipalName "USER_PRINCIPAL_NAME" -StrongPasswordRequired $false

Pro zjištění stavu vynucení silných hesel:

Get-MsolUser | ft -auto UserPrincipalName,StrongPasswordRequired

Tuto funkci není s ohledem na bezpečnost doporučeno vypínat, provádějte pouze v nezbytných případech.

Jdi zpět

Přidat komentář