Šetří počítače čas, když veškerý ušetřený čas strávíte u nich?

Články s vybraným tagem (Sysprep)

vytvořil: Atronoss počet komentářů: 0

Nasazení Windows 7 #6 Instalace systému na uživatelský počítač a jeho konfigurace

Uvedený postup používám v organizaci, ve které pracuji. Většina nastavení tak může být podřízena potřebám naší organizace a pro Vaši organizaci nemusejí být vyhovující. V prostředí naší organizace se nepoužívají služby Active Directory, počítač tedy není připojen do domény. Návod nezahrnuje instalaci a konfiguraci aplikací třetích stran...

Čti více ...

vytvořil: Atronoss počet komentářů: 0

Nasazení Windows 7 #5 Vytvoření odpovědního souboru pro Sysprep

Tento soubor odpovědí, který předáme Sysprepu, nám pomůže zautomatizovat veškerá potřebná nastavení při nasazení image. V rámci průchodu OOBE tak budeme dotázáni pouze na jméno počítače...

Čti více ...